České území euroregionu

Česká část Euroregionu Silesia se nachází na území Moravskoslezského kraje, který je označován jako „region mnoha kontrastů a příležitostí". Euroregion zasahuje do území čtyř z šesti okresů tohoto kraje a stejně jako celý kraj, i česká část Euroregionu Silesia nabízí mnoho příležitostí všem - svým obyvatelům i návštěvníkům, milovníkům historie, kultury i sportu, lidem toužícím po vzdělání i odpočinku. Obce a města Euroregionu Silesia jsou natolik různorodá, že každý si zde může najít to své.

xxx

Opava, dnes sídlo české části Euroregionu Silesia, jako bývalé hlavní město rakouského Slezska je zároveň sídlem mnoha slezských institucí

Slezské divadlo v Opavě nabízí kulturní zážitky obyvatelům Slezska z obou stran hranice.

Historii Slezska střeží Zemský archiv v Opavě, který je jedním z nejstarších a největších archivů v České republice.

„Matice slezská”, jejíž historie se datuje k roku 1877, i dnes pečuje o národní, kulturní a historické dědictví Slezska

Slezská univerzita v Opavě spolupracuje s polskou Slezskou univerzitou v Katovicích

Slezské zemské muzeum, založené v roce 1814, je starší než Národní muzeum v Praze a je zároveň nejstarším muzeem v České republice

 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2019 | kontakty