Projekt EUREGIO PL-CZ

Projekt „EUREGIO PL-CZ" je společný projekt všech euroregionů česko-polského příhraničí. Cílem projektu je zintenzivnění vzájemné spolupráce euroregionů, načerpání nových zkušeností z vyspělých zahraničních regionů a využití těchto zkušeností při směrování spolupráce po roce 2013, zmapování problémů bránících intenzivnější přeshraniční spolupráci ve snaze iniciovat změny právních dokumentů a zákonů a v neposlední řadě také zvýšení obecného povědomí a informovanosti o možnostech a efektech přeshraniční spolupráce. V listopadu 2011 byl projekt schválen k financování z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - PR 2007-2013 v rámci oblasti podpory 3.1 Územní spolupráce veřejných institucí.

xxx

Základní informace o projektu

AKTIVITY PROJEKTU

xxx


Realizace projektu, který potrvá až do konce roku 2014, se účastní zástupci všech euroregionů česko-polského příhraničí.
 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2019 | kontakty