READY TO HELP – systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia

„READY TO HELP - systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia" je název česko-polského projektu, který byl schválen k financování z programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko v rámci prioritní osy 1 „Společné řízení rizik".
Do projektu je zapojeno 10 partnerů: Euroregion Silesia jako vedoucí partner celého projektu, 7 hraničních obcí z české strany (Sudice, Rohov, Strahovice, Chuchelná, Píšť, Hať, Šilheřovice) a 2 polské gminy (střediskové obce) z polské strany (Krzanowice, Krzyżanowice). Projekt je realizován ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, územním odborem v Opavě, a Okresním velitelstvím státního požárního sboru v Ratiboři.

Celková výše způsobilých výdajů projektu činí 1 092 862,90 EUR, schválená dotace z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) činí 928 933,46 EUR, tj. 85 %. Čeští partneři mají dále schválenu dotaci ze státního rozpočtu ČR ve výši 5 %.

Hlavním cílem projektu je vytvoření systému společné ochrany na území hraničních obcí Euroregionu Silesia prostřednictvím zlepšení technického zázemí 22 požárních jednotek dobrovolných hasičů (7 českých a 15 polských) a jejich připravenosti ke společným zásahům při požárech a jiných živelných pohromách v pohraničí. „Systémem společné ochrany" se v tomto případě myslí propojení dvou národních záchranných systémů na úrovni dobrovolných složek, které jsou v obou zemích nedílnou součástí těchto systémů.

V rámci projektu, realizovaného od října 2017 do konce roku 2019, budou pořízena 4 nová požární vozidla (2 pro české jednotky a 2 pro polské) a další technické vybavení pro 19 jednotek. Na samotné posílení přeshraniční připravenosti a akceschopnosti dobrovolných požárních jednotek jsou zaměřeny aktivity zahrnující 4 společná taktická cvičení realizovaná střídavě na české a polské straně, 2 turnusy společných soustředění v Ústřední hasičské škole s programem teoretických školení a praktického výcviku pod názvem „Univerzita dobrovolného hasiče" a společná pracovní setkání všech zapojených jednotek. Nedílnou součástí projektu je také analýza systému společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia a zpracování stručného a srozumitelného manuálu společné ochrany jako pomůcky pro jednotky dobrovolných hasičů při provádění zásahu na druhé straně hranice.

xxx


Dne 16. 2. 2018 se v Kulturním domě v Chuchelné uskutečnilo úvodní setkání všech 22 jednotek dobrovolných hasičů zapojených do projektu.

xxx


Nové požární vozidlo pro JSDH Sudice bylo slavnostně pokřtěno 28. dubna 2018.


První mezinárodní cvičení v rámci projektu se uskutečnilo 26. května 2018 v Sudicích. Cvičení bylo zaměřeno na dálkovou dopravu vody, cílem zásahu byla hospodářská budova místní fary.

xxx


V červnu 2018 proběhly 2 turnusy společného soustředění v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích, na kterých se vystřídaly všechny jednotky zapojené do projektu. Program obou turnusů zahrnoval jak teoretickou, tak praktickou část, přičemž hlavní témata obou turnusů byla stejná: použití dýchacích přístrojů, dálková doprava vody, poskytování předlékařské pomoci, plošné pokrytí a organizace požární ochrany na obou stranách hranice.

xxx


Námětem v pořadí druhého mezinárodního cvičení v rámci projektu, které se uskutečnilo 15. září 2018 v Zabełkowie a kterého se zúčastnilo přes 80 dobrovolných i profesionálních hasičů, byla evakuace obyvatel místního Domova pro seniory a zdolání požáru v jeho budovách při organizaci dálkové dopravy vody.


Nedílnou součástí každého cvičení je závěrečné vyhodnocení jeho průběhu.

 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2019 | kontakty