Významné události období 1998 – 2008

Rok 1998

5. května 1998 - Racibórz

založení „Sdružení obcí povodí Horní Odry".

7. července 1998 - Opava

Založení „Regionálního sdružení pro česko-polskou spolupráci Opavské Slezsko" (dnes Euroregion Silesia-CZ).

20. září 1998 - Opava

Podpis smlouvy o spolupráci mezi „Sdružením obcí povodí Horní Odry" a „Regionálním sdružením pro česko-polskou spolupráci Opavské Slezsko" pod názvem Euroregion Silesia.

Rok 1999

3. prosince 1999 - Opava

Podpis deklarace o potřebě rekonstrukce silnice spojující hlavní města Euroregionu Silesia včetně zvýšení kapacity mezinárodního hraničního přechodu Sudice - Pietraszyn a vybudování obchvatů obcí a měst na této trase.

Rok 2000

15. března 2002 - Opava

Podpis navazující deklarace o potřebě rekonstrukce silnice spojující hlavní města Euroregionu Silesia.

Rok 2001

3. - 5. září 2001 - Wroclaw

Na VII. Zasedání Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci byla založena pracovní podskupina pro otázky euroregionů, spolupředsedy této pracovní podskupiny se stali nejvyšší představitelé Euroregionu Silesia: Andrzej Markowiak a Jan Mrázek.

Rok 2002

5. července 2002 - Neszmély (Maďarsko)

Podepsána smlouva o spolupráci mezi Euroregionem Silesia a maďarsko-slovenským Euroregionem Váh-Dunaj-Ipeľ.

Rok 2003

3. dubna 2003 - Opava

Valná hromada české části Euroregionu Silesia schválila změnu názvu „Regionálního sdružení pro česko-polskou spolupráci Opavské Slezsko" na název „Euroregion Silesia-CZ".

4. - 6. června 2003 - Racibórz, Opava

Euroregion Silesia organizoval XII. Fórum polských hraničních regionů.

Rok 2004

6. května 2004 - Esztergom (Maďarsko)

Euroregion Silesia jako jeden ze zakládajících členů podepsal zakládací listinu Konzultativní rady euroregionů visegrádských zemí.

21. - 22. října 2004, Opava

Euroregion Silesia se podílel na konání jubilejního X. zasedání Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci v Opavě.

Rok 2005

duben 2005

Byla zahájena spolupráce Euroregionu Silesia s francouzsko-německým REGIO PAMINA.

12. května 2005 - Racibórz, Opava

Výjezdní zasedání Komise pro záležitosti Evropské unie Sejmu Polské republiky v Euroregionu Silesia, na kterém projednány záležitosti volného pohybu osob na polsko-české hranici, financování polsko-české přeshraniční spolupráce, problematika evropských seskupení pro územní spolupráci a byly představeny vybrané projekty přeshraniční spolupráce škol.

4. července 2005

Zahájení Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci programu Iniciativy INTERREG IIIA Česká republika - Polsko.

Rok 2006

březen - květen 2006 - Opole

Jednání zástupců Euroregionu Silesia se zástupci Opolského vojvodství, Moravskoslezského kraje a Ředitelství silnic a dálnic ČR ve věci rekonstrukce silnice spojující hlavní města Euroregionu Silesia.

23. - 25. listopadu 2006 - Pamplona (Španělsko)

Euroregionu Silesia bylo na mezinárodní konferenci uděleno čestné uznání Asociace evropských hraničních regionů za studii „Border Crossing v Euroregionu Silesia".

Rok 2007

říjen 2007 - Brusel

Výborem regionů EU byla ustavena odborná skupina pro záležitosti tzv. evropských seskupení pro územní spolupráci s názvem „EGTC Expert Group", členem této skupiny se stala česká část Euroregionu Silesia.

25. října 2007 - Katowice

Česká i polská část Euroregionu Silesia obdržela vyznamenání Ministerstva zahraničních věcí ČR - stříbrnou medaili Jana Masaryka za dlouholetý a aktivní přínos k rozvoji česko-polské přeshraniční spolupráce.


Na slavnostním setkání u příležitosti státního svátku České republiky v prostorách Slezského vojvodského úřadu převzali zástupci Euroregionu Silesia z rukou generálního konzula ČR v Katovicích Josefa Byrtuse vyznamenání Ministerstva zahraničních věcí ČR. Oceněna byla jak činnost obou částí euroregionu, tak i jednotlivců za dlouholetý osobní přínos k rozvoji česko-polské přeshraniční spolupráce. Na snímku zprava: zakladatelé Euroregionu Silesia Jan Mrázek a Andrzej Markowiak, dlouholetá tajemnice české části euroregionu Jana Novotná Galuszková, generální konzul ČR v Polsku Josef Byrtus, starosta Gminy Kietrz a dlouholetý člen nejvyšších orgánů euroregionu Józef Matela a Beata Stępień, ředitelka Základní školy č.1 v Ratiboři.
Foto: archiv Euroregionu Silesia

20. prosince 2007 - Cieszyn, Český Těšín

U příležitosti přistoupení nových členských států EU k Schengenskému prostoru se konala společná konference Euroregionů Těšínské Slezsko, Beskydy a Silesia, v jejímž závěru byla podepsána tzv. Těšínská deklarace.

Rok 2008

28. dubna 2008

Zahájení Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika.

28. listopadu 2008 - Opava, Racibórz

Setkání u příležitosti 10 let Euroregionu Silesia.

 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2019 | kontakty