Název Euroregionu Silesia

I přes původní návrh názvu „Silesia Superior" (v překladu „Horní Slezsko"), který při vzniku euroregionu jednoznačně doporučili odborníci z významných opavských slezských institucí (Slezské univerzity v Opavě, Slezského zemského muzea či Slezského zemského archivu) s ohledem na centrum tohoto euroregionu tvořené českým Opavskem a polským Ratibořskem, představitelé nově utvářeného euroregionu dali přednost jednoduššímu, i když již ne tak přesnému názvu „Silesia" (v překladu „Slezsko"). Nepřesnost tohoto názvu spočívá zejména v územním rozsahu euroregionu, neboť jeho území zaujímalo a i dnes zaujímá pouze menší část historického území celého Slezska, na české straně pak dokonce zasahuje i na území severní Moravy. I přes tuto nepřesnost se však tento název rychle ujal a díky svému latinskému původu, který umožňuje užívat tento název ve všech jazycích bez potřeby jeho překladu, je snadno srozumitelný.

 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2019 | kontakty