Orgány české části Euroregionu Silesia

Dle čl. V Stanov jsou tyto orgány české části Euroregionu Silesia :

  • Valná hromada
  • Rada
  • Sekretariát
  • Revizní komise
  • Pracovní skupiny

Valná hromada je nejvyšším orgánem, v kterém je zastoupen každý z řádných i přidružených členů (viz odkaz Členská základna)

Rada je nejvyšším orgánem mezi zasedáními Valné hromady. V čele Rady stojí předseda, který zároveň plní funkci statutárního zástupce české části euroregionu a který je zastupován místopředsedou. Maximální počet členů je 11.

Složení Rady platné od 21.1.2016 :


Člen Zástupce člena Funkce v Radě
1. STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA Ing. Radim Křupala
primátor
předseda
2. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Ing. Tomáš Výtisk
starosta městského obvodu Krásné Pole
místopředseda
3. MĚSTO NOVÝ JIČÍN PhDr. Jaroslav Dvořák
starosta
člen
4. MĚSTO ODRY Ing. Libor Helis
starosta
člen
5. MĚSTO VÍTKOV Ing. Pavel Smolka
starosta
člen
6. MĚSTO HLUČÍN Mgr. Pavel Paschek
starosta
člen
7. OBEC STĚBOŘICE Roman Falhar, DiS.
starosta
člen
8. OBEC SUDICE Petr Halfar
starosta
člen
9. OBEC JEZDKOVICE Věra Burdová
starostka
člen
10. OBEC ŠILHEŘOVICE Mgr. Radek Kaňa
starosta
člen

Sekretariát je výkonným orgánem se všeobecnou působností, v jeho čele stojí tajemník. Od 1.7.2000 tuto funkci zastává Ing. Jana Novotná Galuszková. Kontakty na sekretariát zde.

Revizní komise je kontrolním orgánem, který se skládá nejméně ze 3 osob.

Složení revizní komise platné od 19.1.2015 :


Jméno Funkce Funkce v revizní komisi
1. Josef Vícha starosta města Hradec n/M.
2. Ing. Petr Toman starosta obce Oldřišov
3. Daniel Procházka starosta obce Rohov

Pracovní skupiny se zřizují pro plnění různých specifických úkolů. Může se jednat o stálé i časově omezené pracovní skupiny. Tyto skupiny mají funkci poradního orgánu Rady. V současné době nejsou zřízeny žádné pracovní skupiny.

 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2018 | kontakty