Společné česko-polské orgány Euroregionu Silesia

Dle čl. VI společných Stanov jsou tyto společné orgány Euroregionu Silesia :

  • Prezidium Euroregionu
  • předseda Euroregionu
  • pracovní skupiny Euroregionu

Prezidium Euroregionu je nejvyšším orgánem, které je tvořeno 5 zástupci polské strany a 5 zástupci české strany na základě jejich zvolení Valnou hromadou příslušné části euroregionu.

Složení Prezidia platné od února 2019:


Jméno Funkce
1. Izabela Kalinowska Zastępca Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski
2. Sylwia Brzezicka-Tesarczyk Zastępca Burmistrza Kuźni Raciborskiej
3. Dorota Przysiężna - Bator Burmistrz Miasta Kietrz
4. Paweł Bugdol Wójt Gminy Gaszowice
5. Marek Bąk Wójt Gminy Jejkowice
6. Tomáš Navrátil primátor Statutárního města Opava
7. Stanislav Kopecký starosta Města Nový Jičín
8. Pavel Paschek starosta Města Hlučín
9. Daniel Procházka Starosta obce Rohov
10. Vladimír Vícha člen rady Obce Branka u Opavy

Předseda Euroregionu reprezentuje obě části Euroregionu Silesia. Funkci předsedy vykonává střídavě zvolený zástupce české a polské strany euroregionu. Předseda je zastupován místopředsedou euroregionu, přičemž platí, že místopředseda je vždy z druhé strany hranice. Funkční období předsedy a místopředsedy je 1 rok.

Pracovní skupiny se zřizují pro plnění různých specifických úkolů. Může se jednat o stálé i časově omezené pracovní skupiny, které jsou vždy složeny ze zástupců obou stran euroregionu.

  • společná pracovní skupina pro záležitosti ESÚS (evropských seskupení pro územní spolupráci), která byla ustavena na základě usnesení Prezidia Euroregionu Silesia ze dne 25.9.2012. Jejím úkolem bylo připravit podklady pro rozhodnutí orgánů Euroregionu Silesia ve věci případného založení ESÚS. Činnost pracovní skupiny byla ukončena ke dni 31.12.2015, avšak v souvislosti s přípravou na období 2021-2027 Prezidium projednalo případné obnovení její činnosti. [ Zobraz více]
  • společná pracovní skupina pro implementaci Strategie rozvoje Euroregionu Silesia pro období 2014 – 2020, která byla ustavena na základě usnesení Prezidia Euroregionu Silesia ze dne 18.3.2014. Jejím úkolem je zpracovávat akční plány, zajišťovat podmínky pro aktualizaci strategie, zajišťovat kontrolu a informování o naplňování cílů strategie. [ Zobraz více]
 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2019 | kontakty