Společné česko-polské orgány Euroregionu Silesia

Dle čl. VI společných Stanov jsou tyto společné orgány Euroregionu Silesia :

  • Prezidium Euroregionu
  • předseda Euroregionu
  • pracovní skupiny Euroregionu

Prezidium Euroregionu je nejvyšším orgánem, které je tvořeno 5 zástupci polské strany a 5 zástupci české strany na základě jejich zvolení Valnou hromadou příslušné části euroregionu.

Složení Prezidia platné od ledna 2016 :


Jméno Funkce
1. Grzegorz Utracki Wójt Gminy Krzyżanowice
2. Gabriela Tomik Zastępca Burmistrza Kuźni Raciborskiej
3. Krzysztof Łobos Burmistrz Miasta Kietrz
4. Barbara Chrobok Zastępca Prezydenta Wodzisławia Śląskiego
5. Marek Bąk Wójt Gminy Jejkowice
6. Radim Křupala Primátor Statutárního města Opava
7. Dana Schreierová Starostka obce Neplachovice
8. Jaroslav Dvořák Starosta města Nový Jičín
9. Daniel Procházka Starosta obce Rohov
10. Pavel Paschek Starosta města Hlučín

Předseda Euroregionu reprezentuje obě části Euroregionu Silesia. Funkci předsedy vykonává střídavě zvolený zástupce české a polské strany euroregionu. Předseda je zastupován místopředsedou euroregionu, přičemž platí, že místopředseda je vždy z druhé strany hranice. Funkční období předsedy a místopředsedy je 1 rok.

Pracovní skupiny se zřizují pro plnění různých specifických úkolů. Může se jednat o stálé i časově omezené pracovní skupiny, které jsou vždy složeny ze zástupců obou stran euroregionu. V současné době jsou zřízeny dvě společné pracovní skupiny:

  • společná pracovní skupina pro záležitosti ESÚS (evropských seskupení pro územní spolupráci), která byla ustavena na základě usnesení Prezidia Euroregionu Silesia ze dne 25.9.2012. Jejím úkolem je připravit podklady pro rozhodnutí orgánů Euroregionu Silesia ve věci případného založení ESÚS. [ Zobraz více]
  • společná pracovní skupina pro implementaci Strategie rozvoje Euroregionu Silesia pro období 2014 – 2020, která byla ustavena na základě usnesení Prezidia Euroregionu Silesia ze dne 18.3.2014. Jejím úkolem je zpracovávat akční plány, zajišťovat podmínky pro aktualizaci strategie, zajišťovat kontrolu a informování o naplňování cílů strategie. [ Zobraz více]
 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2018 | kontakty