Od Phare CBC k Cíli 2

Titul „Od Phare CBC k Cíli 2" používá Euroregion Silesia k symbolickému vyjádření vývoje programů Evropské unie zaměřených na podporu přeshraniční spolupráce - od předvstupních ročních programů Phare CBC až po současné programy INTERREG V, které jsou v období 2014 - 2020 součástí Cíle 2 „Evropská územní spolupráce".

V průběhu více než patnácti let své existence Euroregion Silesia získal velké zkušenosti, které v plné míře využívá i v rámci česko-polských přeshraničních programů. Euroregion se zapojuje do přípravy a realizace těchto programů, má své zastoupení v orgánech odpovědných za výběr projektů a monitorování programů (Monitorovací výbory) a své zkušenosti zúročuje zejména při správě „fondů malých projektů". Tento pružný nástroj, který je již od programů Phare CBC nedílnou součástí programů česko-polské přeshraniční spolupráce, je určen k financování menších projektů zejména neinvestičního charakteru. Tyto malé projekty představují spolupráci místních společenství na obou stranách hranice, jejichž hlavním cílem je rozvoj mezilidských vztahů, společných vzdělávacích, kulturních, sportovních a dalších volnočasových aktivit, veřejných služeb apod.

Rekapitulace „fondu malých projektů“ v Euroregionu Silesia v období 1999 – 2015

Program - Fond Alokace ERDF na projekty Počet schválených projektů
Phare CBC CZ-PL 1999–2003 – Společný fond malých projektů 901 800 EUR 135
INTERREG IIIA ČR – Polsko 2004–2006 – Fond mikroprojektů 897 551 EUR 147
Operační program přeshraniční spolupráce ČR – PR 2007–2013 – Fond mikroprojektů 5 947 450 EUR 505
Celkem 7 746 801 EUR 787
xxx
 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2019 | kontakty