Phare CBC

Vlajka EU Logo Phare

Program Phare CBC (Cross Border Co-operation = přeshraniční spolupráce) byl programem Evropské unie, který byl určen na podporu rozvoje příhraničních regionů v nečlenských zemích EU. Ve svém počátku se týkal pouze příhraničních oblastí sousedících s členskými zeměmi EU (od r.1994 - česko-německé příhraničí, od r.1995 - česko-rakouské), od roku 1999 však byl rozšířen i na příhraniční území kandidátských zemí, v ČR tedy na česko-polské a česko-slovenské pohraničí.

Program byl zaměřen na:

  • podporu hospodářského rozvoje příhraničních regionů posilováním stávajících struktur, posilováním konkurenceschopnosti českých podniků a celkové oživování hospodářství na obou stranách společných hranic,
  • překonávání problémů zatěžujících regiony na obou stranách hranic, jako jsou problémy se znečišťováním životního prostředí a nedostatečnou infrastrukturou,
  • snižování periferního charakteru těchto oblastí a tím zvyšování životní úrovně obyvatel,
  • prohlubování spolupráce mezi občany hraničních regionů.

Program v letech 1994 - 1999

Z hlediska finančního objemu představoval tento program v období 1994-1999 největší samostatný program v rámci Phare pro podporu regionální politiky. Přehled o finančních prostředcích na projekty v jednotlivých příhraničních oblastech uvádí následující tabulka :

Program v letech 1994 - 1999

Program na hranicích (v mil. EUR)
Programy ČR - SRN ČR - Rakousko Trilaterální programy ČR - SRN - Polsko Trilaterální programy ČR - Slovensko - Polsko ČR - Polsko ČR - Slovensko
1994 25,0 - - - - -
1995 25,0 6,0 1,5 0,5 - -
1996 25,0 9,0 1,5 0,75 - -
1997 25,0 - - - - -
1998 7,00 11,9 - - - -
1999 29,4 10,6 - - 3,0 2,0
Celkem 136,4 37,5 3,0 1,25 3,0 2,0

Program v letech 2000 - 2003

Na toto období byla Evropskou komisí schválena částka 19 mil. EUR/rok, která byla rozdělena takto:

česko-německé příhraničí …………. 10 mil. EUR/rok
česko-rakouské ……………….. …… 4 mil. EUR/rok
česko-polské ………………. ……….. 5 mil. EUR/rok

Finanční prostředky určené pro program daného roku a daného příhraničí byly určeny příslušným finančním memorandem mezi Evropskou komisí a vládou ČR. V příslušném finančním memorandu byly vždy také uvedeny specifické cíle programů CBC Phare pro příslušné období a pohraničí, výše spolufinancování ze strany ČR, datum ukončení programu apod.

Programem roku 2003 byl tento program přeshraniční spolupráce ukončen. Novým programem pro členské země EU je v období 2004 - 2006 program INTERREG IIIA.

 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2020 | kontakty