Výzvy, Termíny FM

Výzva k předkládání žádostí do Fondu mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia

Euroregion Silesia jako Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko vyhlašuje dnem 1. dubna 2016 kontinuální výzvu k předkládání žádostí o dotaci na mikroprojekty. Správce Fondu mikroprojektů průběžně zveřejňuje termíny zasedání Euroregionálního řídícího výboru (EŘV), na kterých budou projednávány předložené žádosti, dále termíny, v kterých je nutné pro dané zasedání předložit žádosti o dotaci, a případně další omezující podmínky pro dané kolo výzvy (viz dále Harmonogram Fondu mikroprojektů). Žádosti o dotaci se podávají prostřednictvím elektronické žádosti pro Fond mikroprojektů na webovém portálu MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz.

xxx
xxx
xxx

Harmonogram Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia

Zasedání EŘV Konečný termín pro
předložení žádosti
Termín zasedání
EŘV
Omezující podmínky
Vyhlášení Fondu mikroprojektů : 1. 4. 2016
1. 16.5.2016 4.8.2016 nestanoveny
2. 3.10.2016 20.12.2016 nestanoveny
3. 16.1.2017 20. 4. 2017 nestanoveny
4. 29.5.2017 7. 9. 2017 nestanoveny
5. 30.10.2017 15. 2. 2018 nestanoveny
6. 5.3.2018 14.6.2018 nestanoveny
7. 4.3.2019 13.6.2019 nestanoveny
8. 3.9.2019 12.12.2019 nestanoveny
9. 3.3.2020 25.6.2020 v PO 2 povinný indikátor „Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví“
10. 7.9.2020 10.12.2020
11.
12.
13.
xxx
xxx
xxx

Přehled termínů Fondu mikroprojektů 2014-2020 v jednotlivých euroregionech

Žadatelé o dotaci z Fondu mikroprojektů, kteří připravují společný projekt s žadatelem z území jiného euroregionu, by měli mít přehled o termínech předkládání žádostí a zasedání příslušného Euroregionálního řídícího výboru v euroregionu svého partnera. V některých euroregionech jsou termíny velmi podobné, v některých se však liší i o několik měsíců. Partneři připravující společný projekt po seznámení s termíny Fondu mikroprojektů v obou „jejich“ euroregionech tak mohou snadněji naplánovat zahájení společného projektu s ohledem na termíny předložení žádosti o dotaci u „svého“ Správce Fondu a její projednání příslušným EŘV.

Dále uvedený přehled je průběžně aktualizován a je vždy platný pro obě strany příslušného euroregionu.

 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2020 | kontakty