Souhrnná statistika Fondu mikroprojektů 2007 - 2013 v Euroregionu Silesia k 30. září 2015

CZ strana PL strana Celkem
Alokace z ERDF na mikroprojekty 2 603 550 EUR 3 343 900 EUR 5 947 450 EUR
Počet zasedání EŘV 15
Počet oběžných procedur 6
Počet zaevidovaných žádostí 250 372 622
Počet vyřazených žádostí 19 12 31
Počet zaregistrovaných žádostí 231 360 591
Počet schválených žádostí 199 306 505
Počet neschválených žádostí 30 52 82
Schválená výše dotace z ERDF na mikroprojekty 3 242 143,74 EUR 4 314 854,19 EUR 7 556 997,93 EUR
Schválený podíl dotace z celkové alokace na mikroprojekty 124,53 % 129,04 % 127,06 %

Schválení vyššího objemu dotace, než činila alokace, bylo umožněno využitím úspor, které průběžně vznikaly při ukončování projektů nedočerpáním schválené dotace, rezignací několika žadatelů na již schválenou dotaci nebo krácením způsobilých výdajů v rámci kontroly závěrečného vyúčtování projektů.

 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2019 | kontakty