Rozpočet Euroregionu Silesia - CZ na rok 2010 - schválený Valnou hromadu dne 19.3.2010

disponibilní zůstatky účtů a pokladny k 31. 12. 2009 386 000,00

Příjmy:


členské příspěvky 900 000,00
projekt "FMP v Euroregionu Silesia" (OPPS) - dotace z ERDF (refundace výdajů za 2.-4. čtvrt. 2009 a 1. čtvrt. 2010) 1 000 000,00
projekt "FMP v Euroregionu Silesia" (OPPS) - dotace ze SR (refundace výdajů za 2.-4. čtvrt. 2009 a 1. čtvrt. 2010) 150 000,00
projekt "10 let přeshraniční spolupráce v ERS" (FMP OPPS) - dotace z ERDF (refundace výdajů) 76 000,00
projekt "E-learning" v rámci Leonardo da Vinci (doplatek dotace) 2 000,00
úroky z účtů 3 000,00
Příjmy celkem 2 131 000,00

Výdaje:


mzdové náklady - zaměstnanci 1 000 000,00
ostatní mzdové náklady - regionální experti FMP, manažeři FMP, ostatní 50 000,00
soc. + zdravotní pojištění zaměstnavatele 340 000,00
zákonné pojištění zaměstnavatele 4 000,00
příspěvek zaměstnavatele na stravenky, na penzijní připojištění 46 000,00
DHM 60 000,00
materiál 30 000,00
poplatky za telefon 45 000,00
poštovné 10 000,00
bankovní poplatky 15 000,00
nájemné 55 000,00
služby (teplo, el. energie, voda) 60 000,00
daňové poradenství, účetnictví, personalistika 40 000,00
školení, vzdělávání 30 000,00
propagace (inzerce, reklama, propagační předměty) 120 000,00
internet 30 000,00
překlady 40 000,00
ostatní služby (externí dopravce, servis výpočetní techniky) 20 000,00
cestovné 60 000,00
pohoštění (jednání VH, Rady ERS, ERŘV, semináře), dary 30 000,00
pojištění 4 000,00
ostatní daně a poplatky (silniční daň, správní poplatky) 2 000,00
Výdaje celkem 2 091 000,00
Hospodářský výsledek 2010 40 000,00
Disponibilní zůstatky účtů a pokladny k 31. 12. 2009 386 000,00
Disponibilní zůstatky účtů a pokladny k 31. 12. 2010 426 000,00
 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2019 | kontakty