Rozpočet Euroregionu Silesia - CZ na rok 2011 - schválený Valnou hromadu dne 11.2.2011

disponibilní zůstatky účtů a pokladny k 31. 12. 2010 773 400,00

Příjmy:


členské příspěvky 896 000,00
projekt "FMP v Euroregionu Silesia" (OPPS) - dotace z ERDF (refundace výdajů za 3.-4. čtvrt. 2010 a 1. čtvrt. 2011) 1 100 000,00
projekt "FMP v Euroregionu Silesia" (OPPS) - dotace ze SR (refundace výdajů za 3.-4. čtvrt. 2010 a 1. čtvrt. 2011) 165 000,00
úroky z účtů 3 000,00
Příjmy celkem 2 164 000,00

Výdaje:


mzdové náklady - zaměstnanci 1 050 000,00
ostatní mzdové náklady - regionální experti FMP, manažeři FMP, ostatní 70 000,00
soc. + zdravotní pojištění zaměstnavatele 357 000,00
zákonné pojištění zaměstnavatele 6 000,00
příspěvek zaměstnavatele na stravenky, na penzijní připojištění 45 000,00
DHM 20 000,00
materiál 30 000,00
poplatky za telefon 35 000,00
poštovné 10 000,00
bankovní poplatky 25 000,00
nájemné 55 000,00
služby k nájmu
60 000,00
daňové poradenství, účetnictví, personalistika 45 000,00
školení, vzdělávání 20 000,00
propagace 120 000,00
internet 20 000,00
překlady 20 000,00
ostatní služby 20 000,00
cestovné 70 000,00
pohoštění, dary 40 000,00
pojištění 4 000,00
ostatní daně a poplatky 2 000,00
Výdaje celkem 2 124 000,00
Hospodářský výsledek 2011 40 000,00
Disponibilní zůstatky účtů a pokladny k 31. 12. 2010 773 400,00
Disponibilní zůstatky účtů a pokladny k 31. 12. 2011 813 400,00
 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2019 | kontakty