Rydułtowy

Město Rydułtowy, které je součástí wodzisławského okresu, se nachází v jihozápadní části Slezské náhorní plošiny. Rydułtowy hraničí s městy Rybnik, Radlin, Pszów a obcemi Kornowac, Łyski, Gaszowice. Město má dobré silniční a železniční spojení s velkými městskými středisky. Přes Rydułtowy vede krajská cesta č. 935 mezi Pszczynou a Opolem, která v budoucnu bude spojovat dálnice A1 a A2.

První zmínky o Rydułtowech lze nalézt v dokumentech z roku 1228. Do poloviny 20. století byly Rydułtowy vesnicí, rozhodujícím momentem pro její další rozvoj bylo objevení bohatých nalezišť kamenného uhlí. V roce 1792 byl otevřen první důl a po něm další, a tak bylo rozhodnuto o budoucím charakteru této obce. V roce 1951 získala obec městská práva, avšak o 25 let později bylo město přičleněno k Wodzisławi Śl. jako jedna z městských částí. Od 1. ledna 1992 jsou Rydułtowy opět samostatným městem, v kterém žije přes 22 tisíc obyvatel.

Symbolem hospodářského života v Rydułtowech je kamenouhelný důl „Rydułtowy-Anna", který zaměstnává více než pět tisíc pracovníků. I přes svůj hornický charakter se město snaží zajistit svým občanům i jiná pracovní místa než práci v dole a také vysokou kvalitu života. Budoucnost a rozvoj města jsou spojeny se sektorem malých a středních podniků. Proto se v Rydułtowech ve velkém měřítku podporuje podnikání.

Město klade velký důraz na úroveň vzdělávání mládeže a využití jejího volného času. Rydułtowské školy a školky sídlí v modernizovaných budovách, do budoucna se plánuje, že každá ze škol bude mít moderní komplex sportovních hřišť.

Chloubou města je také skutečnost, že jeho úspěchy jsou oceňovány navenek. V roce 2008 získalo město certifikát OBEC FAIR PLAY. Ve stejném roce město zvítězilo v polské celonárodní soutěži „Polsko bez azbestu" a bylo laureátem soutěže „Obec s příznivým životním prostředím". Město obsadilo také vysoké 18. místo v celostátním rankingu evropské samosprávy podle novin „Rzeczpospolita". V roce 2009 se v průzkumu novin „Dziennik Zachodni" starostka města paní Kornelia Newy ocitla mezi 50 nejvlivnějšími ženami slezského vojvodství.

Krajinnou zvláštností a typickým symbolem města je halda hlušiny ve tvaru kužele, která se nachází u kamenouhelného dolu „Rydułtowy-Anna". Její výška dosahuje 132 m a je nejvyšší násypovou haldou v Evropě. V roce 2007 dostala halda název „Szarlota".

Na území města se nachází dvouramenný kajícnický kříž, jehož vznik se odhaduje na 17. století. Je jediným svého druhu v Polsku a jedním z šesti v Evropě.

Na ulici Leona se nachází stavba kusové váhy z roku 1906. Váha kdysi sloužila k vážení uhelných deputátů, které se vydávaly horníkům jako část odměny za práci. V roce 1984 byl objekt zapsán do seznamu Vojvodského památkového úřadu v Katowicích. O dva roky později vznikla v této budově síň tradic kamenouhelného dolu „Rydułtowy".

Rydułtowské kulturně-osvětové středisko (ROKO) je moderním sídlem Veřejné knihovny, Státního výtvarného centra a Centra pro mimoškolní práci. Sídlo vzniklo po důkladné opravě stoleté budovy základní školy. V roce 2009 vznikl při ROKO v rámci programu „Moje hřiště - ORLIK 2012" komplex moderních sportovních hřišť. Komplex se skládá z fotbalového hřiště s umělou travnatou plochou, multifunkčního hřiště a zázemí.

Budova matričního úřadu je tzv. Willa Radlika. Franciszek Radlik (1862-1920) byl dlouholetým ředitelem dolu „Charlotte" v Rydułtowech a zároveň iniciátorem mnoha místních investic, např. dnešního sídliště Orłowiec.

Město Rydułtowy navázalo spolupráci s partnerskými městy Orlová z České republiky a Hvidovre z Dánska, v oblasti sportu pak spolupracuje s Dortmundem v Německu a Eindhoven v Holandsku. Společné kulturně-sportovní akce a vzájemné návštěvy představitelů partnerských měst napomáhají trvalému prohlubování vzájemných vazeb. Viditelnou ukázkou velmi dobrých vztahů je také pojmenování jedné z ulic v Rydułtowech „Orlovska", park zase dostal jméno „Hvidovre". Naproti tomu název „Rydułtowy" dostala jedna ulice v Orlové a park ve Hvidovre.

Díky finančním prostředků získaným v rámci programů Evropské unie byla realizována řada větších i menších projektů. K nejvýznamnějším patří výstavba Centra služeb a obchodu financovaná ve velké míře z předvstupního programu Phare Struder (500 tisíc ECU), stavba školních hřišť u Gymnázia č. 1 (540 tisíc zl), modernizace čističky odpadních vod (9 miliónů zl) a zřízení Podnikatelského inkubátoru pro malé a střední podnikání (14,5 miliónů zl). Tři poslední investice byly realizovány díky dotaci z Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Integrovaného operačního programu regionálního rozvoje. Na menší projekty v oblasti kulury, sportu a osvěty město získalo již více než 500 tisíc zl.

 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2018 | kontakty