„Silesianka“ - Stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia

V souladu se Strategií rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020 zahájil euroregion v roce 2016 přípravu souhrnné koncepce vytvoření rozhleden a vyhlídkových míst na různých místech Euroregionu Silesia. Na začátku byla zmapována stávající vyhlídková místa a zájem obcí, měst a dalších subjektů o vytvoření nových. Poté bylo postupně připraveno k realizaci 14 nových rozhleden na obou stranách euroregionu, z nichž 10 se již realizuje či již bylo zrealizováno v rámci malých projektů financovaných z Fondu mikroprojektů:

 • I. etapa: 4 PL a 1 CZ projekt (Racibórz - Arboretum Bramy Morawskiej, Pietrowice Wielkie, Mszana, Lubomia, Sosnová) - schváleny dne 7. 9. 2017
 • II. etapa: 3 CZ a 2 PL projekty (Odry, Stěbořice, Slatina, Baborów, Pszów) - schváleny dne 15. 2. 2018, Pszów z důvodu neúspěšného výběrového řízení na dodavatele na projekt v listopadu 2018 zrezignoval
 • III. etapa: 1 PL projekt (Kornowac) - schválen dne 14. 6. 2018

Pro realizaci zbývajících 3 rozhleden stavebně připravených k realizaci (Wodzisław Śląski, Budišov nad Budišovkou a Jeseník nad Odrou), které by měly být završením nového komplexního turistického produktu s názvem „Silesianka - Stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia", byl ve spolupráci s oběma stranami euroregionu připraven „velký" projekt do prioritní osy 2 programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko. Projekt byl schválen Monitorovacím výborem v březnu 2019 s celkovou výší dotace 850 947,40 EUR.

Partneři projektu:

Celkem 5:

 • Vedoucí partner: Euroregion Silesia - CZ
 • CZ partneři: Město Budišov nad Budišovkou, Obec Jeseník nad Odrou
 • PL partneři: Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry (polská část Euroregionu Silesia), Miasto Wodzisław Śląski

Cíl projektu:

Vytvoření nového komplexního turistického produktu dobudováním 3 nových rozhleden a propojením všech rozhleden na území Euroregionu Silesia vhodnými prostředky. Turistický produkt bude zahrnovat jak všechny nově vybudované rozhledny, tak i všechny „staré", existující rozhledny a vyhlídková místa - celkem cca 35, kromě toho i cyklistické a turistické stezky, kterými lze na tato místa dojet či dojít atd.

Harmonogram projektu:

10/2019 - 9/2021, tj. 24 měsíců

Hlavní aktivity projektu:

Dobudování infrastruktury stezky rozhleden a vyhlídkových míst ER Silesia
investiční část projektu - výstavba/rekonstrukce rozhleden a vyhlídkových míst včetně zabudování počítadel návštěvníků a informační tabule o financování:

 • výstavba rozhledny v Budišově nad Budišovkou včetně doprovodné infrastruktury
 • výstavba rozhledny v Jeseníku nad Odrou
 • rekonstrukce vyhlídkového místa/bašty ve Wodzisławi Śl.

Vytvoření společného turistického produktu „Silesianka"

 • inspirativní veřejná soutěž „Navrhni podobu Silesianky" určená dětem a mládeži z obou stran hranice (odpovědný partner: česká část ER Silesia)
 • zpracování stezky rozhleden a vyhlídkových míst skládající se z 34 objektů = turistický produkt „Silesianka", a to formou věrnostního programu - sbírání razítek (knížečka na sbírání razítek), pexeso, ilustrovaná společenská hra, karty objektů, 3D modely objektů apod. (polská část ER Silesia)
 • vyznačení stezky „Silesianka" formou QR kódů na dotčených objektech (česká část ER Silesia)
 • zpracování mapy stezky „Silesianka" v elektronické i tištěné formě (česká část ER Silesia)
 • zpracování 4 nabídek tematických výletů u zapojených objektů - pěšky, na kole, autem; zpracování brožury (v elektronické a tištěné podobě) za účelem poznání lokálního přírodního a kulturního dědictví (polská část ER Silesia)

Propagace vytvořeného turistického produktu

 • využití již zpracovaného společného layoutu/loga projektu včetně zpracování a výroby věrnostních předmětů: razítko - 1x/1 objekt, razidlo - 1x/1 objekt, pexeso, ilustrovaná společenská hra, karty objektů, přívěšek aj. (polská část ER Silesia)
 • vytvoření společných webových stránek a facebookových stránek vznikajícího turistického produktu „Silesianka" (česká část ER Silesia)
 • vytvoření tištěných a elektronických propagačních materiálů v CZ, PL, EN a DE verzi: letáky, nabídky výletů u zapojených objektů, brožury (polská část ER Silesia)

Setkání propagující vytvořený turistický produkt „Silesianka"

 • úvodní konference - na CZ straně (česká část ER Silesia)
 • slavnostní otevření/zpřístupnění jednotlivých vybudovaných/rekonstruovaných objektů (dotčení partneři)
 • společná setkání/výlety k pilotnímu ověření funkčnosti vytvořeného turistického produktu (česká část ER Silesia)
 • závěrečná hodnotící konference - na PL straně (Wodzisław Śląski)

 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2020 | kontakty