Novinky

Nové číslo Bulletinu Euroregionu Silesia

04.07.2014, 14:06  

V červnu 2014 vyšlo v pořadí 10. číslo zpravodaje s názvem „Bulletin Euroregionu Silesia". Další číslo vyjde v září 2014. Všechna vydaná čísla zpravodaje jsou k dispozici zdarma na sekretariátech v Opavě a Ratiboři a v elektronické podobě také zde.

 
 

Výsledky 14. zasedání Euroregionálního řídícího výboru

04.07.2014, 14:05  

Na 14. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia dne 18.6.2014 bylo projednáno a schváleno 8 projektů polských žadatelů včetně náhradních. Z důvodu vyčerpání prostředků na české straně Euroregionu Silesia projekty českých žadatelů nebyly projednávány. Seznam schválených projektů najdete zde.

 
 

Příjem žádostí o dotaci z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia pozastaven

04.07.2014, 14:05  

Všem zájemcům o dotaci z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013 sdělujeme, že příjem žádostí o dotaci je pozastaven

 
 

Studijní pobyt v Euroregionu Silesia

04.07.2014, 14:04  

Ve dnech 14. - 16. května 2014 se konal v pořadí již pátý ze studijních pobytů zástupců česko-polských euroregionů v rámci projektu EUREGIO PL-CZ, a to pobyt v Euroregionu Silesia.

 
 

Realizace projektu EUREGIO PL-CZ vrcholí

04.07.2014, 14:03  

Rok 2014 je posledním rokem společného tříletého projektu všech šesti česko-polských euroregionů s názvem „EUREGIO PL-CZ", který je financován z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013. I na tento rok je naplánováno mnoho aktivit: tři konference, studijní cesta do EuroInstitutu v Kehlu v německo-francouzském pohraničí, vydání společné publikace, dokončení analýzy problémů česko-polské přeshraniční spolupráce a její představení na jubilejním 20. zasedání Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci v říjnu t.r. a dva studijní pobyty v euroregionech. Více informací o projektu lze najít zde.

 
 

Změna rozpočtu české části Euroregionu Silesia na rok 2014

04.07.2014, 14:02  

Dne 13. května 2014 schválila Rada české části Euroregionu Silesia změnu rozpočtu na rok 2014. Rozpočet po změně k dispozici zde.

 
 

Jednání orgánů Euroregionu Silesia

04.07.2014, 14:01  

Dne 13. května 2014 se konalo 56. zasedání Rady české části Euroregionu Silesia.

 
 

Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020 dokončena

04.05.2014, 09:30  

V březnu 2014 byl dokončen dokument s názvem „Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020". Tento rozsáhlý dokument, který je historicky prvním společným plánovacím dokumentem euroregionu, poskytuje velké množství informací z obou stran hranice a vytváří podmínky pro systematický rozvoj přeshraniční spolupráce a podporu činnosti subjektů realizujících přeshraniční spolupráci na území Euroregionu Silesia od roku 2014. Více informací a kompletní dokument v české i polské verzi najdete zde.

 
 

Časopis „Inovace na česko-polském pomezí“

04.05.2014, 09:29  

Občanské sdružení Region Panda z Rychnova nad Kněžnou a Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa Świdnica vydávají česko-polský čtvrtletník s názvem „Inovace na česko-polském pomezí". V březnu 2014 vyšlo již 7. číslo tohoto časopisu, v kterém se dočtete mj. o českém Slezsku nebo o přeshraniční spolupráci Místních akčních skupin na území Euroregionu Silesia. Časopis je k dispozici v tištěné verzi na českém sekretariátě Euroregionu Silesia v Opavě, elektronické verzi zde.

 
 

Prodloužení Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia

20.03.2014, 16:25  

Na základě schválení Ministerstvem pro místní rozvoj byl Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013 prodloužen do 30. září 2015. Nejzazší termín pro ukončení všech projektů financovaných z Fondu je 30. dubna 2015.

 
 

Jednání orgánů Euroregionu Silesia

20.03.2014, 16:24  

Dne 18. března 2014 se konalo zasedání nejvyššího společného česko-polského orgánu Euroregionu Silesia - Prezidia.

 
 

Rozpočet české části Euroregionu Silesia na rok 2014

13.02.2014, 16:33  

Dne 24. ledna 2014 Valná hromada české části Euroregionu Silesia projednala rozpočet na rok 2014. Přehled plánovaných příjmů a výdajů k dispozici zde.

 
 

Příprava Fondu mikroprojektů na období 2014-2020

13.02.2014, 16:31  

V těchto měsících vrcholí příprava nového Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR na období 2014-2020, jehož součástí by měl opět být Fond mikroprojektů. Intenzivní jednání o novém Fondu byla zahájena v září 2013 a budou pokračovat i v 1. polovině roku 2014.

 
 

Jednání orgánů Euroregionu Silesia

13.02.2014, 16:31  

Dne 18. prosince 2013 se konalo 55. zasedání Rady české části Euroregionu Silesia, dne 24. ledna 2014 pak XXII. zasedání Valné hromady.

 
 

Nová nařízení pro období 2014 - 2020

13.02.2014, 16:26  

V prosinci 2013 Evropský parlament a Rada přijaly nová nařízení pro nové období 2014 - 2020. Jedná se o nařízení o společných ustanoveních k jednotlivým fondům, nařízení k Evropskému fondu pro regionální rozvoj, nařízení k Evropské územní spolupráci a nařízení k tzv. evropským seskupením pro územní spolupráci, kterým se mění nařízení z roku 2006.

 
 

Realizace projektu EUREGIO PL-CZ pokračuje

13.02.2014, 16:23  

Společný tříletý projekt všech šesti česko-polských euroregionů s názvem „EUREGIO PL-CZ" pokračuje ve své realizaci. V roce 2013 se uskutečnily studijní pobyty v Euroregionu Těšínské Slezsko a Glacensis a dva zahraniční výjezdy: na výroční konferenci Asociace evropských hraničních regionů v Liége (Belgie) a studijní cesta do francouzsko-belgického euroregionu West-Vlaanderen / Flandre - Dunkerque - Côte d'Opale. V průběhu roku pokračovaly práce na analýze problémů česko-polské přeshraniční spolupráce, která má být jedním z výstupů tohoto projektu. V 1. polovině 2014 je plánován pobyt v Euroregionu Silesia, studijní cesta do Euroinstitutu v Kehl a první hodnotící konference. Více informací o projektu lze najít zde.

 
 

19. zasedání Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci

16.10.2013, 09:55  

Ve dnech 22. - 23. října 2013 se v polské Ratiboři uskuteční 19. zasedání Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci.

 
 

Nový film o Euroregionu Silesia

16.10.2013, 09:52  

Dne 18. září 2013 na česko-polském setkání v Szymocicach (Polsko) u příležitosti 15. výročí založení Euroregionu Silesia měl premiéru nový film s názvem „Směr: Euroregion Silesia". Film můžete zhlédnout zde.

 
 

Setkání u příležitosti 15. výročí Euroregionu Silesia

16.10.2013, 09:50  

V září 2013 si Euroregion Silesia připomněl 15. výročí svého založení. U této příležitosti se ve dnech 18. - 19. září konalo v Szymocicach česko-polské setkání, na kterém představitelé euroregionu včetně jeho zakladatelů zrekapitulovali 15 let činnosti euroregionu. Více informací najdete zde.

 
 

1. Valná hromada Federace euroregionů Polské republiky

16.10.2013, 09:36  

Dne 14. května 2013 se ve Varšavě konala 1. Valná hromada nově ustavené Federace euroregionů Polské republiky. Zasedání se zúčastnili zástupci všech patnácti sdružení, která tvoří euroregiony na polské hranici, a to včetně polské části Euroregionu Silesia. Na tomto prvním zasedání byl do funkce předsedy Federace zvolen pan Czesław Fiedorowicz z Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr". Podrobnější informace najdete na www.euroregion-silesia.pl

 
 

Česko-polské setkání „Od Phare CBC k Cíli 2“

04.07.2013, 16:13  

Dne 13. června 2013 se v Opavě konalo česko-polské setkání s názvem „Od Phare CBC k Cíli 2". Cílem tohoto setkání bylo u příležitosti 15 let Euroregionu Silesia vyhodnotit dosavadní česko-polskou spolupráci v tomto euroregionu a využívání „fondu malých projektů" pro realizaci přeshraničních projektů včetně vyhodnocení nejúspěšnějších projektů a jejich realizátorů z území Euroregionu Silesia od programu Phare CBC až po současný program. Na programu byla také propagace nového programu česko-polské přeshraniční spolupráce, který bude v novém období 2014-2020 součástí Cíle 2 kohezní politiky EU.

 
 

Společná mapa česko-polských euroregionů

12.04.2013, 10:47  

V rámci projektu „EUREGIO PL-CZ" byla vydána společná mapa česko-polských euroregionů. Tato mapa v české, polské a anglické mutaci s názvem „6+1 den v česko-polských euroregionech" má přispět ke zvýšení povědomí o euroregionech a také představit česko-polské příhraničí jako zajímavou turistickou destinaci. Zájemcům je tato mapa bezplatně k dispozici také na českém sekretariátě Euroregionu Silesia v Opavě.

 
 

Nové společné webové stránky euroregionů česko-polského příhraničí

05.01.2013, 10:38  

V rámci projektu EUREGIO PL-CZ byly vytvořeny první společné webové stránky euroregionů česko-polského příhraničí. Stránky www.euroregions.org představují jak samotný projekt EUREGIO PL-CZ, tak všech šest euroregionů či program česko-polské přeshraniční spolupráce.

 
 

UPOZORNĚNÍ k pravidlům povinné publicity

19.09.2012, 09:39  

Upozorňujeme, že k dispozici je nová verze Manuálu vizuální prezentace programu, v kterém jsou již uvedena správná vyobrazení vlajky EU odpovídající příloze č. 1 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006. I nadále však doporučujeme příjemcům dotace z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia vyobrazení loga EU na všech propagačních předmětech a materiálech v rámci projektů předem konzultovat se Správcem Fondu.

 
 

Jednání euroregionů ČR o budoucnosti programů přeshraniční spolupráce

03.05.2012, 14:11  

Dne 10.4.2012 se v budově Poslanecké sněmovny ČR uskutečnilo již druhé setkání zástupců českých částí všech 13 euroregionů v ČR se zástupci MMR ve věci budoucnosti programů přeshraniční spolupráce od roku 2014. Na tomto setkání si zástupci euroregionů vyměnili aktuální informace z jednotlivých příhraničních oblastí a poté představitelům MMR prezentovali své návrhy k problematickým záležitostem přeshraniční spolupráce v období 2014 - 2020.

 
 

Příprava na období 2014 - 2020

06.03.2012, 08:23  

O přípravě na nové programové období 2014-2020 a budoucnosti evropské územní spolupráce jako nedílné součásti kohezní politiky Evropské unie vás budeme průběžně informovat v nově vytvořeném odkazu „Cíl 2 v období 2014-2020"

 
 

Nová mapa Asociace evropských hraničních regionů (AEBR)

17.01.2012, 13:44  

AEBR vydala aktualizovanou mapu, na které jsou zobrazena všechna evropská území oficiálně realizující přeshraniční spolupráci. Euroregion Silesia je na této mapě zobrazen pod. č. 39. Mapa v elektronické podobě je k dispozici zde.

 
 
 
 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2014 | kontakty