Novinky

Příjem žádostí o dotaci z Fondu mikroprojektů 2014-2020 pokračuje

02.01.2017, 09:23  

Všem zájemcům o dotaci z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia sdělujeme, že příjem žádostí v 3. kole bude ukončen 16. ledna 2017 a že tyto žádosti budou projednány Euroregionálním řídícím výborem v novém termínu 20. dubna 2017. Všechny další termíny pak najdete zde. Na základě neuspokojivých výsledků kontroly přijatelnosti žádostí předložených v 1. i 2. kole doporučujeme všem žadatelům, aby s přípravou projektu začali včas a využili možnosti bezplatných konzultací na našich sekretariátech v Opavě a Ratiboři v předem dohodnutých termínech.

 
 

Výsledky 2. zasedání Euroregionálního řídícího výboru

02.01.2017, 09:21  

Dne 20. prosince 2016 se v Opavě konalo 2. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia. Na tomto zasedání bylo projednáno 40 projektů českých a polských žadatelů. Seznamy schválených, pozastavených a neschválených projektů najdete zde. Euroregionální řídící výbor schválil také upravený harmonogram předkládání a schvalování žádostí na celý rok 2017.

 
 

7. zasedání Monitorovacího výboru programu INTERREG V-A ČR – Polsko

02.01.2017, 09:20  

Dne 8. prosince 2016 se v Harrachově uskutečnilo 7. zasedání Monitorovacího výboru programu INTERREG V-A ČR - Polsko. Na tomto zasedání byly projednány a schváleny projekty v prioritní ose 2 a 4 a další záležitosti programu. Všechny podrobnosti o tomto zasedání, aktuální harmonogram výzev pro předkládání velkých projektů, t.z. mimo Fond mikroprojektů a další informace o programu najdete na stránkách www.cz-pl.eu.

 
 

Jednání Rady Euroregionu Silesia - CZ

02.01.2017, 09:19  

Dne 6. prosince 2016 se konalo 64. zasedání Rady české části Euroregionu Silesia.

 
 

Druhá změna rozpočtu české části Euroregionu Silesia na rok 2016

02.01.2017, 09:18  

Dne 26. září 2016 schválila Rada české části Euroregionu Silesia druhou změnu rozpočtu na rok 2016. Rozpočet po změně k dispozici zde.

 
 

Nová verze podrobného rozpočtu mikroprojektu

17.08.2016, 16:34  

Všechny žadatele o dotaci z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia upozorňujeme, že od 2. kola příjmů žádostí je nutné pro podrobný rozpočet mikroprojektu, který je povinnou přílohou žádosti, použít novou verzi tohoto dokumentu. Tato je k dispozici zde.

 
 

Výsledky 1. zasedání Euroregionálního řídícího výboru

17.08.2016, 16:33  

Dne 4. srpna 2016 se v Ratiboři konalo 1. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia. Na tomto zasedání bylo projednání 38 projektů českých a polských žadatelů. Seznamy schválených, pozastavených a neschválených projektů najdete zde. Euroregionální řídící výbor schválil také harmonogram předkládání a schvalování žádostí pro 2. polovinu roku 2016 a celý rok 2017.

 
 

5. zasedání Monitorovacího výboru programu INTERREG V-A ČR – Polsko

17.08.2016, 16:32  

Dne 29. června 2016 se v Dusznikach Zdroju uskutečnilo 5. zasedání Monitorovacího výboru programu INTERREG V-A ČR - Polsko. Na tomto zasedání byly projednány koncepce vlajkových projektů, projekty v prioritní ose 3 a další záležitosti programu. Všechny podrobnosti o tomto zasedání, harmonogram výzev pro předkládání velkých projektů, t.z. mimo Fond mikroprojektů a další informace o programu najdete na stránkách www.cz-pl.eu.

 
 

Změna rozpočtu české části Euroregionu Silesia na rok 2016

07.06.2016, 09:05  

Dne 30. května 2016 schválila Rada české části Euroregionu Silesia změnu rozpočtu na rok 2016. Rozpočet po změně k dispozici zde.

 
 

Jednání orgánů Euroregionu Silesia

07.06.2016, 09:04  

Dne 11. dubna 2016 se konalo XX. zasedání Prezidia, nejvyššího společného orgánu Euroregionu Silesia, a dne 30. května 2016 se konalo 62. zasedání Rady české části Euroregionu Silesia.

 
 

4. zasedání Monitorovacího výboru programu INTERREG V-A ČR – Polsko

07.06.2016, 09:03  

Dne 19. dubna 2016 se v Dolní Moravě uskutečnilo 4. zasedání Monitorovacího výboru programu INTERREG V-A ČR - Polsko. Všechny podrobnosti o tomto zasedání, harmonogram výzev pro předkládání velkých projektů, t.z. mimo Fond mikroprojektů a další informace o programu najdete na stránkách www.cz-pl.eu.

 
 

Upozornění na jazykové verze žádosti o dotaci z Fondu mikroprojektů 2014 – 2020

22.04.2016, 10:44  

Upozorňujeme všechny žadatele o dotaci z Fondu mikroprojektů 2014 - 2020 v Euroregionu Silesia, že jazykové verze projektové žádosti se liší podle typu mikroprojektu. U mikroprojektu typu A (s Vedoucím partnerem) se v obou jazycích, t.z. v českém i polském jazyce vyplňuje kompletní projektová žádost, u mikroprojektu typu B a C se dvojjazyčně vyplňují pouze některé části projektové žádosti. Podrobné informace k projektové žádosti najdete zde.

 
 

Výzva k předkládání žádostí do Fondu mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia

31.03.2016, 19:13  

Euroregion Silesia jako Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko vyhlašuje dnem 1. dubna 2016 kontinuální výzvu k předkládání žádostí o dotaci na mikroprojekty. 1. kolo výzvy bude trvat do 16. května 2016, žádosti zaregistrované v tomto kole budou projednány dne 28. července 2016. Žádosti o dotaci se podávají prostřednictvím elektronické žádosti pro Fond mikroprojektů na webovém portálu MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz. Celý text výzvy najdete zde. Podrobné informace o Fondu mikroprojektů najdete zde.

 
 

3. zasedání Monitorovacího výboru programu INTERREG V-A ČR – Polsko

26.02.2016, 14:59  

Dne 4. února 2016 se v Bielsko-Białe uskutečnilo 3. zasedání Monitorovacího výboru programu INTERREG V-A ČR - Polsko. Na tomto zasedání byly schváleny první dva projekty silniční infrastruktury s celkovou dotací téměř 20 mil. EUR a projekty technické pomoci. Dále byly schváleny změny v programovém dokumentu a aktuální harmonogram na rok 2016. Všechny podrobnosti o tomto zasedání, harmonogram výzev pro předkládání velkých projektů, t.z. mimo Fond mikroprojektů a další informace o programu najdete na stránkách www.cz-pl.eu.

 
 

Zasedání pracovní skupiny pro implementaci Strategie rozvoje Euroregionu Silesia

26.02.2016, 14:58  

Dne 25. ledna 2016 se v Opavě konalo jednání společné pracovní skupiny pro implementaci. Pracovní skupina projednala záležitosti aktualizace strategického dokumentu a zejména pak konkrétní aktivity a projekty pro 1. akční plán pro období 2016 - 2017.

 
 

Změny v orgánech Euroregionu Silesia

26.02.2016, 14:57  

V lednu 2016 byly Valnou hromadou schváleny změny v orgánech české části Euroregionu Silesia. Bylo schváleno nové složení Rady a do funkce předsedy Rady byl zvolen Ing. Radim Křupala, primátor Statutárního města Opavy. Valné hromady obou částí Euroregionu Silesia schválily také změny ve složení Prezidia, které je nejvyšším společným česko-polským orgánem euroregionu. Aktuální složení orgánů Euroregionu Silesia najdete zde.

 
 

Rozpočet české části Euroregionu Silesia na rok 2016

26.02.2016, 14:56  

Dne 21. ledna 2016 Valná hromada české části Euroregionu Silesia projednala a schválila rozpočet na rok 2016. Přehled plánovaných příjmů a výdajů k dispozici zde.

 
 

Jednání orgánů české části Euroregionu Silesia

26.02.2016, 14:55  

Dne 21. ledna 2016 se konalo 61. zasedání Rady české části Euroregionu Silesia, po kterém následovalo XXIV. zasedání Valné hromady.

 
 

Přestěhování Společného sekretariátu programu INTERREG V-A ČR – Polsko

10.12.2015, 11:03  

V průběhu prosince 2015 dojde k přestěhování Společného sekretariátu do nových prostor na adrese Hálkova 171/2, 779 00 Olomouc.

 
 

Fond mikroprojektů 2007 – 2013 v Euroregionu Silesia ukončen

10.12.2015, 11:00  

V září 2015 byl po 7,5 letech ukončen Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia, který byl součástí Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013. Fond byl zahájen v dubnu 2008, kdy byla vyhlášena průběžná výzva k předkládání žádostí o dotaci. Celkem bylo schváleno k financování 505 projektů českých a polských žadatelů z území Euroregionu Silesia. Úspěšnost žadatelů byla téměř 82 %. Alokace na mikroprojekty byla vyčerpána na 99 %. Souhrnnou statistiku najdete zde.

 
 

Když se řekne Euroregion Silesia

07.07.2015, 17:26  

V červnu 2015 byl ukončen projekt s názvem „Když se řekne Euroregion Silesia aneb Kdo jsme, Co děláme, Kam směřujeme", který byl financován z prostředků Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013. Jeho cílem bylo přispět k lepšímu poznání Euroregionu Silesia jako významné česko-polské přeshraniční struktury, většímu porozumění jeho téměř sedmnáctileté činnosti a nasměrování jeho dalšího rozvoje v nejbližších letech. V rámci projektu se uskutečnilo česko-polské setkání a byla zahájena implementace „Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014 - 2020". Dále byl vydán Bulletin Euroregionu Silesia č. 12, který je k dispozici v české a polské verzi zdarma na sekretariátech v Opavě a Ratiboři, a výroční zpráva Euroregionu Silesia za rok 2014. Všechny informace o projektu a jeho výstupy najdete zde.

 
 

EURO-IN - polsko-česko-slovenský EuroInstitut

07.07.2015, 17:25  

Dne 30. června 2015 zástupci české i polské strany Euroregionu Silesia slavnostně podepsali dohodu o spolupráci při budování polsko-česko-slovenského EuroInstitutu. Tuto dohodu uzavřeli s polskou stranou Euroregionu Těšínské Slezsko (Sdružením rozvoje a regionální spolupráce „Olza" se sídlem v Cieszynie), Institutem EuroSchola z Třince, Pedagogickým centrem pro polské národnostní školství v Českém Těšíně, Slezskou univerzitou v Katovicích a dalšími partnery spolupracujícími na záměru zřízení mezinárodního centra přeshraničního vzdělávání po vzoru francouzsko-německého EuroInstitutu se sídlem v Kehl. K slavnostnímu podpisu dohody došlo v Katowicích na závěrečné konferenci projektu s názvem „EURO-IN - budování a testování partnerství zaměřeného na přeshraniční problematiku v rámci prací směřujících ke vzniku mezinárodního centra vzdělávání - EuroInstitutu".

 
 

Jubilejní zasedání Česko-polské mezivládní komise v Třinci

13.12.2014, 22:39  

Ve dnech 14. - 15. října 2014 se v Třinci konalo jubilejní 20. zasedání Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci. Tomuto zasedání předcházela hodnotící konference věnovaná 20. výročí vzniku této komise a 10. výročí vstupu České republiky a Polska do Evropské unie. Obou akcí se aktivně zúčastnili zástupci pracovní skupiny pro euroregiony, kteří mezivládní komisi mj. představili analýzu systémových problémů česko-polské přeshraniční spolupráce zpracovanou v rámci projektu EUREGIO PL-CZ a společný vlajkový projekt zaměřený na česko-polskou spolupráci mládeže. Celé znění závěrečného protokolu je k dispozici zde.

 
 

Vyšel turistický průvodce „Víkend v Euroregionu Silesia“

13.12.2014, 22:36  

„Víkend v Euroregionu Silesia" je název turistického průvodce vydaného v rámci stejnojmenného projektu. Tento obsáhlý barevný průvodce je k dispozici ve čtyřech jazykových mutacích (české, polské, anglické a německé). Je rozdělen na osm tematických kapitol, které nabízejí to nejzajímavější z obou stran Euroregionu Silesia a zvou návštěvníky nejen na víkend. Průvodce v české verzi je pro zájemce k dispozici zdarma na sekretariátu v Opavě a ve všech jazykových verzích v elektronické podobě je ke stažení zde.

 
 

Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020 dokončena

04.05.2014, 09:30  

V březnu 2014 byl dokončen dokument s názvem „Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020". Tento rozsáhlý dokument, který je historicky prvním společným plánovacím dokumentem euroregionu, poskytuje velké množství informací z obou stran hranice a vytváří podmínky pro systematický rozvoj přeshraniční spolupráce a podporu činnosti subjektů realizujících přeshraniční spolupráci na území Euroregionu Silesia od roku 2014. Více informací a kompletní dokument v české i polské verzi najdete zde.

 
 

Nová nařízení pro období 2014 - 2020

13.02.2014, 16:26  

V prosinci 2013 Evropský parlament a Rada přijaly nová nařízení pro nové období 2014 - 2020. Jedná se o nařízení o společných ustanoveních k jednotlivým fondům, nařízení k Evropskému fondu pro regionální rozvoj, nařízení k Evropské územní spolupráci a nařízení k tzv. evropským seskupením pro územní spolupráci, kterým se mění nařízení z roku 2006.

 
 

Setkání u příležitosti 15. výročí Euroregionu Silesia

16.10.2013, 09:50  

V září 2013 si Euroregion Silesia připomněl 15. výročí svého založení. U této příležitosti se ve dnech 18. - 19. září konalo v Szymocicach česko-polské setkání, na kterém představitelé euroregionu včetně jeho zakladatelů zrekapitulovali 15 let činnosti euroregionu. Více informací najdete zde.

 
 

1. Valná hromada Federace euroregionů Polské republiky

16.10.2013, 09:36  

Dne 14. května 2013 se ve Varšavě konala 1. Valná hromada nově ustavené Federace euroregionů Polské republiky. Zasedání se zúčastnili zástupci všech patnácti sdružení, která tvoří euroregiony na polské hranici, a to včetně polské části Euroregionu Silesia. Na tomto prvním zasedání byl do funkce předsedy Federace zvolen pan Czesław Fiedorowicz z Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr". Podrobnější informace najdete na www.euroregion-silesia.pl

 
 

Česko-polské setkání „Od Phare CBC k Cíli 2“

04.07.2013, 16:13  

Dne 13. června 2013 se v Opavě konalo česko-polské setkání s názvem „Od Phare CBC k Cíli 2". Cílem tohoto setkání bylo u příležitosti 15 let Euroregionu Silesia vyhodnotit dosavadní česko-polskou spolupráci v tomto euroregionu a využívání „fondu malých projektů" pro realizaci přeshraničních projektů včetně vyhodnocení nejúspěšnějších projektů a jejich realizátorů z území Euroregionu Silesia od programu Phare CBC až po současný program. Na programu byla také propagace nového programu česko-polské přeshraniční spolupráce, který bude v novém období 2014-2020 součástí Cíle 2 kohezní politiky EU.

 
 

Společná mapa česko-polských euroregionů

12.04.2013, 10:47  

V rámci projektu „EUREGIO PL-CZ" byla vydána společná mapa česko-polských euroregionů. Tato mapa v české, polské a anglické mutaci s názvem „6+1 den v česko-polských euroregionech" má přispět ke zvýšení povědomí o euroregionech a také představit česko-polské příhraničí jako zajímavou turistickou destinaci. Zájemcům je tato mapa bezplatně k dispozici také na českém sekretariátě Euroregionu Silesia v Opavě.

 
 

Nové společné webové stránky euroregionů česko-polského příhraničí

05.01.2013, 10:38  

V rámci projektu EUREGIO PL-CZ byly vytvořeny první společné webové stránky euroregionů česko-polského příhraničí. Stránky www.euroregions.org představují jak samotný projekt EUREGIO PL-CZ, tak všech šest euroregionů či program česko-polské přeshraniční spolupráce.

 
 

Nová mapa Asociace evropských hraničních regionů (AEBR)

17.01.2012, 13:44  

AEBR vydala aktualizovanou mapu, na které jsou zobrazena všechna evropská území oficiálně realizující přeshraniční spolupráci. Euroregion Silesia je na této mapě zobrazen pod. č. 39. Mapa v elektronické podobě je k dispozici zde.

 
 
 
 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2017 | kontakty