Novinky

Obnovení příjmu žádostí o dotaci z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia

13.12.2014, 22:41  

Všem zájemcům o dotaci z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013 sdělujeme, že příjem žádostí o dotaci je znovu obnoven. 15. kolo předkládání žádostí o dotaci bude trvat do středy 21.1.2015 do 15:00 hodin. Projekty zaregistrované v tomto kole budou projednány dne 26.2.2015. Nejzazší termín pro ukončení projektů je do 30.6.2015. Další důležité informace najdete zde.

 
 

Závěrečné aktivity projektu EUREGIO PL-CZ

13.12.2014, 22:40  

V prosinci 2014 končí společný tříletý projekt všech šesti česko-polských euroregionů s názvem „EUREGIO PL-CZ", financovaný z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013. V druhé polovině letošního roku se uskutečnily závěrečné aktivity projektu: v září se konal třídenní studijní pobyt v Euroregionu Nisa, byla dokončena analýza problémů česko-polské přeshraniční spolupráce a v listopadu se v Ratiboři uskutečnila závěrečná konference celého projektu, jejímž organizátorem byla polská strana Euroregionu Silesia. Projekt končí v prosinci prezentací dlouholeté činnosti euroregionů na česko-polské hranici v polském Sejmu a vydáním společné publikace všech euroregionů, která bude zdarma k dispozici také na našem sekretariátě. Více informací o projektu lze najít zde.

 
 

Jubilejní zasedání Česko-polské mezivládní komise v Třinci

13.12.2014, 22:39  

Ve dnech 14. - 15. října 2014 se v Třinci konalo jubilejní 20. zasedání Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci. Tomuto zasedání předcházela hodnotící konference věnovaná 20. výročí vzniku této komise a 10. výročí vstupu České republiky a Polska do Evropské unie. Obou akcí se aktivně zúčastnili zástupci pracovní skupiny pro euroregiony, kteří mezivládní komisi mj. představili analýzu systémových problémů česko-polské přeshraniční spolupráce zpracovanou v rámci projektu EUREGIO PL-CZ a společný vlajkový projekt zaměřený na česko-polskou spolupráci mládeže. Celé znění závěrečného protokolu je k dispozici zde.

 
 

Druhá změna rozpočtu české části Euroregionu Silesia na rok 2014

13.12.2014, 22:38  

Dne 23. září 2014 schválila Rada české části Euroregionu Silesia druhou změnu rozpočtu na rok 2014. Rozpočet po změně k dispozici zde.

 
 

Jednání orgánů Euroregionu Silesia

13.12.2014, 22:37  

Dne 23. září 2014 se konalo 57. zasedání Rady české části Euroregionu Silesia.

 
 

Vyšel turistický průvodce „Víkend v Euroregionu Silesia“

13.12.2014, 22:36  

„Víkend v Euroregionu Silesia" je název turistického průvodce vydaného v rámci stejnojmenného projektu. Tento obsáhlý barevný průvodce je k dispozici ve čtyřech jazykových mutacích (české, polské, anglické a německé). Je rozdělen na osm tematických kapitol, které nabízejí to nejzajímavější z obou stran Euroregionu Silesia a zvou návštěvníky nejen na víkend. Průvodce v české verzi je pro zájemce k dispozici zdarma na sekretariátu v Opavě a ve všech jazykových verzích v elektronické podobě je ke stažení zde.

 
 

Nové číslo Bulletinu Euroregionu Silesia

03.09.2014, 09:57  

V září 2014 vyšlo v pořadí 11. číslo zpravodaje s názvem „Bulletin Euroregionu Silesia". Přestože toto číslo je posledním zpravodajem letošního roku, již nyní plánujeme vydávání třetí řady. Zachovejte nám prosím svou přízeň a my pro Vás již v příštím roce připravíme další neméně zajímavé čtení. Všechna vydaná čísla zpravodaje jsou k dispozici zdarma na sekretariátech v Opavě a Ratiboři a v elektronické podobě také zde.

 
 

Výsledky 14. zasedání Euroregionálního řídícího výboru

04.07.2014, 14:05  

Na 14. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia dne 18.6.2014 bylo projednáno a schváleno 8 projektů polských žadatelů včetně náhradních. Z důvodu vyčerpání prostředků na české straně Euroregionu Silesia projekty českých žadatelů nebyly projednávány. Seznam schválených projektů najdete zde.

 
 

Studijní pobyt v Euroregionu Silesia

04.07.2014, 14:04  

Ve dnech 14. - 16. května 2014 se konal v pořadí již pátý ze studijních pobytů zástupců česko-polských euroregionů v rámci projektu EUREGIO PL-CZ, a to pobyt v Euroregionu Silesia.

 
 

Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020 dokončena

04.05.2014, 09:30  

V březnu 2014 byl dokončen dokument s názvem „Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020". Tento rozsáhlý dokument, který je historicky prvním společným plánovacím dokumentem euroregionu, poskytuje velké množství informací z obou stran hranice a vytváří podmínky pro systematický rozvoj přeshraniční spolupráce a podporu činnosti subjektů realizujících přeshraniční spolupráci na území Euroregionu Silesia od roku 2014. Více informací a kompletní dokument v české i polské verzi najdete zde.

 
 

Rozpočet české části Euroregionu Silesia na rok 2014

13.02.2014, 16:33  

Dne 24. ledna 2014 Valná hromada české části Euroregionu Silesia projednala rozpočet na rok 2014. Přehled plánovaných příjmů a výdajů k dispozici zde.

 
 

Nová nařízení pro období 2014 - 2020

13.02.2014, 16:26  

V prosinci 2013 Evropský parlament a Rada přijaly nová nařízení pro nové období 2014 - 2020. Jedná se o nařízení o společných ustanoveních k jednotlivým fondům, nařízení k Evropskému fondu pro regionální rozvoj, nařízení k Evropské územní spolupráci a nařízení k tzv. evropským seskupením pro územní spolupráci, kterým se mění nařízení z roku 2006.

 
 

Setkání u příležitosti 15. výročí Euroregionu Silesia

16.10.2013, 09:50  

V září 2013 si Euroregion Silesia připomněl 15. výročí svého založení. U této příležitosti se ve dnech 18. - 19. září konalo v Szymocicach česko-polské setkání, na kterém představitelé euroregionu včetně jeho zakladatelů zrekapitulovali 15 let činnosti euroregionu. Více informací najdete zde.

 
 

1. Valná hromada Federace euroregionů Polské republiky

16.10.2013, 09:36  

Dne 14. května 2013 se ve Varšavě konala 1. Valná hromada nově ustavené Federace euroregionů Polské republiky. Zasedání se zúčastnili zástupci všech patnácti sdružení, která tvoří euroregiony na polské hranici, a to včetně polské části Euroregionu Silesia. Na tomto prvním zasedání byl do funkce předsedy Federace zvolen pan Czesław Fiedorowicz z Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr". Podrobnější informace najdete na www.euroregion-silesia.pl

 
 

Česko-polské setkání „Od Phare CBC k Cíli 2“

04.07.2013, 16:13  

Dne 13. června 2013 se v Opavě konalo česko-polské setkání s názvem „Od Phare CBC k Cíli 2". Cílem tohoto setkání bylo u příležitosti 15 let Euroregionu Silesia vyhodnotit dosavadní česko-polskou spolupráci v tomto euroregionu a využívání „fondu malých projektů" pro realizaci přeshraničních projektů včetně vyhodnocení nejúspěšnějších projektů a jejich realizátorů z území Euroregionu Silesia od programu Phare CBC až po současný program. Na programu byla také propagace nového programu česko-polské přeshraniční spolupráce, který bude v novém období 2014-2020 součástí Cíle 2 kohezní politiky EU.

 
 

Společná mapa česko-polských euroregionů

12.04.2013, 10:47  

V rámci projektu „EUREGIO PL-CZ" byla vydána společná mapa česko-polských euroregionů. Tato mapa v české, polské a anglické mutaci s názvem „6+1 den v česko-polských euroregionech" má přispět ke zvýšení povědomí o euroregionech a také představit česko-polské příhraničí jako zajímavou turistickou destinaci. Zájemcům je tato mapa bezplatně k dispozici také na českém sekretariátě Euroregionu Silesia v Opavě.

 
 

Nové společné webové stránky euroregionů česko-polského příhraničí

05.01.2013, 10:38  

V rámci projektu EUREGIO PL-CZ byly vytvořeny první společné webové stránky euroregionů česko-polského příhraničí. Stránky www.euroregions.org představují jak samotný projekt EUREGIO PL-CZ, tak všech šest euroregionů či program česko-polské přeshraniční spolupráce.

 
 

Příprava na období 2014 - 2020

06.03.2012, 08:23  

O přípravě na nové programové období 2014-2020 a budoucnosti evropské územní spolupráce jako nedílné součásti kohezní politiky Evropské unie vás budeme průběžně informovat v nově vytvořeném odkazu „Cíl 2 v období 2014-2020"

 
 

Nová mapa Asociace evropských hraničních regionů (AEBR)

17.01.2012, 13:44  

AEBR vydala aktualizovanou mapu, na které jsou zobrazena všechna evropská území oficiálně realizující přeshraniční spolupráci. Euroregion Silesia je na této mapě zobrazen pod. č. 39. Mapa v elektronické podobě je k dispozici zde.

 
 
 
 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2015 | kontakty